Over TCT

ONZE MISSIE

NIET IEDERE KLIMMER WORDT EEN SUPERSTER, MAAR WE KUNNEN WEL ELKE KLIMMER LATEN SCHITTEREN!​

Onze missie en visie op de toekomst, sluit nog steeds aan op de visie uit 2017, toen Stichting Top Climbing Twente werd opgericht. Jonge potentieel klimtalenten uit de regio helpen ontwikkelen en ondersteunen, met daarbinnen 3 belangrijke doelstellingen:
– Het ontwikkelen en ondersteunen van regionaal klimtalent.
– Het (helpen) ontwikkelen van de klimsport als (top)sport in Nederland in het algemeen. 
– Het bevorderen van regionale talentontwikkeling door samenwerking TCT en onderliggende verenigingen en hallen.

Binnen de regio willen we ervoor zorgen dat jeugd in aanraking komt met de klimsport; met lead, boulder en speed. Dat de jeugd met veel plezier speelt, traint en aan wedstrijden meedoet en alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen. En voor kinderen met ambities moeten er opleidingsmogelijkheden zijn om, onder de juiste omstandigheden, te kunnen trainen, kunnen ontwikkelen en opgeleid kunnen worden voor het vak topsport.

Om dit te kunnen bewerkstelligen richten we ons, de komende jaren, op de 3 pijlers:

  1. Regionale Sport(klim)participatie; ofwel de ontwikkeling van breedtesport en wedstrijdparticipatie van jeugdklimmers uit de regio.
  2. Regionale Sport(klim)ondersteuning; ofwel het ondersteunen van klim- en trainerstalent uit de regio.
  3. Talentontwikkeling (TOC Oost); de doorontwikkeling van het bestaande TOC Twente, naar een volwaardig TOC Oost.

Deze ambities zullen we alleen waar kunnen maken in samenwerking met de verenigingen en hallen in de regio en in samenwerking met de landelijke bond (NKBV).

Bestuur Top Climbing Twente